Cầu vượt tiền tỉ ở Đà Nẵng, xây 2 năm vẫn không có lối lên

Cầu vượt qua 2 thôn Phước Thuận, Phước Hậu không có đường dẫn lên. Ảnh: Hữu Long
Cầu vượt qua 2 thôn Phước Thuận, Phước Hậu không có đường dẫn lên. Ảnh: Hữu Long
Cầu vượt qua 2 thôn Phước Thuận, Phước Hậu không có đường dẫn lên. Ảnh: Hữu Long
Lên top