TPHCM: Đại lộ Nguyễn Văn Linh xuống cấp nghiêm trọng

Đại lộ Nguyễn Văn Linh đầy "ổ gà" Ảnh: K.Q
Đại lộ Nguyễn Văn Linh đầy "ổ gà" Ảnh: K.Q
Đại lộ Nguyễn Văn Linh đầy "ổ gà" Ảnh: K.Q
Lên top