Từ trường hợp em Phạm Song Toàn: Học sinh còn nhiều điều “khó nói” về thầy cô

Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật
Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật
Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật