Em Phạm Song Toàn được tôn vinh ở trường mới: Chính trực và dũng cảm không gục ngã

Em Phạm Song Toàn đã gạt nước mắt rời trường THPT Long Thới. Ảnh: PV
Em Phạm Song Toàn đã gạt nước mắt rời trường THPT Long Thới. Ảnh: PV
Em Phạm Song Toàn đã gạt nước mắt rời trường THPT Long Thới. Ảnh: PV
Lên top