Tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay giá trị tuyệt đối là công bằng?

Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top