2 luồng ý kiến về phương án điều chỉnh lương hưu

Chi trả lương hưu cho người được thụ hưởng tại một phường của TPHCM. Ảnh: Hà Anh
Chi trả lương hưu cho người được thụ hưởng tại một phường của TPHCM. Ảnh: Hà Anh
Chi trả lương hưu cho người được thụ hưởng tại một phường của TPHCM. Ảnh: Hà Anh
Lên top