Còn phải “nhịn” tăng lương đến bao giờ nữa?!

Trong đại dịch COVID-19 năm ngoái, hơn 32 triệu dân, tức 1/3 dân số bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập. Riêng những người hưởng lương và trợ cấp xã hội thực tế phải “nhịn tăng lương” việc tăng lương bị “hoãn” năm ngoái. Ảnh minh hoạ. Nguồn: LĐO
Trong đại dịch COVID-19 năm ngoái, hơn 32 triệu dân, tức 1/3 dân số bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập. Riêng những người hưởng lương và trợ cấp xã hội thực tế phải “nhịn tăng lương” việc tăng lương bị “hoãn” năm ngoái. Ảnh minh hoạ. Nguồn: LĐO
Trong đại dịch COVID-19 năm ngoái, hơn 32 triệu dân, tức 1/3 dân số bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập. Riêng những người hưởng lương và trợ cấp xã hội thực tế phải “nhịn tăng lương” việc tăng lương bị “hoãn” năm ngoái. Ảnh minh hoạ. Nguồn: LĐO
Lên top