Rác thải lấn biển, “nhấn chìm” đảo

Rác thải ngập ngụa ở bãi biển Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Rác thải ngập ngụa ở bãi biển Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Rác thải ngập ngụa ở bãi biển Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top