Rác thải ngập danh thắng ở Quảng Nam: Trên xả dưới chịu

Rác thải bủa vây dưới tấm bia danh thắng ở xã Tam Hải. Ảnh: Thanh Chung
Rác thải bủa vây dưới tấm bia danh thắng ở xã Tam Hải. Ảnh: Thanh Chung
Rác thải bủa vây dưới tấm bia danh thắng ở xã Tam Hải. Ảnh: Thanh Chung
Lên top