Phú Yên dùng 10ha đất để xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP. Tuy Hòa

Công nhân môi trường đô thị thu gom rác ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Công nhân môi trường đô thị thu gom rác ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Công nhân môi trường đô thị thu gom rác ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top