“Rác tặc” hoành hành ở Long An

Rác bị đổ trộm tràn lan ở Long An.
Rác bị đổ trộm tràn lan ở Long An.
Rác bị đổ trộm tràn lan ở Long An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM