Bình Dương: Phát hiện bãi rác thải công nghiệp bốc mùi nồng nặc trong khu dân cư

Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc trong quá trình tẩy rửa các thùng hóa chất để tái chế xả trực tiếp vào lòng đất.
Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc trong quá trình tẩy rửa các thùng hóa chất để tái chế xả trực tiếp vào lòng đất.
Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc trong quá trình tẩy rửa các thùng hóa chất để tái chế xả trực tiếp vào lòng đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM