Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quyết định cho thôi việc bà Quỳnh Anh là không thuyết phục

Quyết định của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ tháng 9/2016.
Quyết định của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ tháng 9/2016.