“Ông ba bị” mang tên “con nhà người ta”?

"Con nhà người ta" - nỗi ám ảnh không thua kém "ông ba bị"
"Con nhà người ta" - nỗi ám ảnh không thua kém "ông ba bị"
"Con nhà người ta" - nỗi ám ảnh không thua kém "ông ba bị"