Bản cáo trạng “truy tố” người lớn!

Ảnh: Zing
Ảnh: Zing