Xin quý vị hãy cho phép con mình được học dốt!

Trường Nguyễn Khuyến- nơi xảy ra bi kịch học sinh tự tự vì áp lực học hành
Trường Nguyễn Khuyến- nơi xảy ra bi kịch học sinh tự tự vì áp lực học hành
Trường Nguyễn Khuyến- nơi xảy ra bi kịch học sinh tự tự vì áp lực học hành