Nam sinh nhảy lầu tự tử: Học sinh bao giờ mới hết khổ vì thành tích?

Thành tích, điểm số, kỳ vọng quá lớn của thầy cô, cha mẹ đang khiến học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thành tích, điểm số, kỳ vọng quá lớn của thầy cô, cha mẹ đang khiến học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thành tích, điểm số, kỳ vọng quá lớn của thầy cô, cha mẹ đang khiến học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.