Người lao động được khám BHYT 2 lần trong một ngày

Người lao động được quyền đi khám BHYT hai lần trong một ngày, nhưng mức hưởng lần thứ hai thấp hơn lần thứ nhất. Ảnh Nam Dương
Người lao động được quyền đi khám BHYT hai lần trong một ngày, nhưng mức hưởng lần thứ hai thấp hơn lần thứ nhất. Ảnh Nam Dương
Người lao động được quyền đi khám BHYT hai lần trong một ngày, nhưng mức hưởng lần thứ hai thấp hơn lần thứ nhất. Ảnh Nam Dương
Lên top