Sẵn sàng triển khai mẫu thẻ BHYT mới

Khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Lên top