Nghệ An: Miễn phí xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Lên top