Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo tìm hướng giúp đỡ bệnh nhân chạy thận

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An - Ảnh: DH
Lên top