Nghệ An: Bị vây nhà đòi tiền, nguyên phó trưởng công an huyện "tố ngược"

Chị Chung nằm trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền. Ảnh: Trọng Đức
Chị Chung nằm trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền. Ảnh: Trọng Đức
Chị Chung nằm trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền. Ảnh: Trọng Đức
Lên top