Đừng để sinh viên giỏi phải nghỉ học vì học phí

Học phí đại học tăng sẽ là một áp lực lớn với những sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình không được khá giả. Ảnh: Hải Nguyễn
Học phí đại học tăng sẽ là một áp lực lớn với những sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình không được khá giả. Ảnh: Hải Nguyễn
Học phí đại học tăng sẽ là một áp lực lớn với những sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình không được khá giả. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top