Kiểm tra việc cán bộ nhận tiền hỗ trợ, lộ khai man diện tích lúa bị bồi lấp

Diện tích đất trồng lúa ở xã Hướng Việt bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: ĐN.
Diện tích đất trồng lúa ở xã Hướng Việt bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: ĐN.
Diện tích đất trồng lúa ở xã Hướng Việt bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: ĐN.
Lên top