Cồn cát xuất hiện giữa biển Cửa Đại đang được mở rộng về phía Bắc

Lên top