Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Công an huyện Ninh Sơn đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch tại nhà xe Đăng Nhân. Ảnh: Huỳnh Hải.
Công an huyện Ninh Sơn đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch tại nhà xe Đăng Nhân. Ảnh: Huỳnh Hải.
Công an huyện Ninh Sơn đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch tại nhà xe Đăng Nhân. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top