Không đổi chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân có bị phạt?

Chứng minh nhân dân 9 số vẫn có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Chứng minh nhân dân. Ảnh Hải Nguyễn
Chứng minh nhân dân 9 số vẫn có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Chứng minh nhân dân. Ảnh Hải Nguyễn
Chứng minh nhân dân 9 số vẫn có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Chứng minh nhân dân. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top