Có bắt buộc phải làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

Đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 23.1.2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 23.1.2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 23.1.2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Lên top