Khai thác trái phép đất, cát ở thượng nguồn sông Rác

Hiện trường nơi khai thác đất trai phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.
Hiện trường nơi khai thác đất trai phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.
Hiện trường nơi khai thác đất trai phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top