Cận cảnh "vô chủ" ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Bồng Miêu

Một góc mỏ vàng Bồng Miêu.
Một góc mỏ vàng Bồng Miêu.