Rầm rộ khai thác trái phép ở mỏ vàng vô chủ - Bồng Miêu

Khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top