Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời sau phản ánh của Lao Động

Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời xong. Ảnh: NT
Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời xong. Ảnh: NT
Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời xong. Ảnh: NT
Lên top