Yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành di dời 40 cột điện nằm giữa lòng đường

Theo Điện lực Yên Khánh việc di dời số cột điện này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án.  Ảnh: NT
Theo Điện lực Yên Khánh việc di dời số cột điện này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án. Ảnh: NT
Theo Điện lực Yên Khánh việc di dời số cột điện này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án. Ảnh: NT
Lên top