40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường: Chủ đầu tư dự án nói gì?

Tuyến đường qua xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh sau khi được đầu tư mở rộng hơn 40 cột điện này vẫn chưa được di dời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: NT
Tuyến đường qua xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh sau khi được đầu tư mở rộng hơn 40 cột điện này vẫn chưa được di dời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: NT
Tuyến đường qua xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh sau khi được đầu tư mở rộng hơn 40 cột điện này vẫn chưa được di dời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: NT
Lên top