Chủ tịch huyện khẳng định sẽ di dời 40 cột điện nằm giữa đường

Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh khẳng định sẽ di dời xong trong vòng 10 đến 15 ngày tới. Ảnh: NT
Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh khẳng định sẽ di dời xong trong vòng 10 đến 15 ngày tới. Ảnh: NT
Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh khẳng định sẽ di dời xong trong vòng 10 đến 15 ngày tới. Ảnh: NT
Lên top