Hải Phòng: Thêm 1 xã trả lại tiền thu thừa cho dân khi làm căn cước gắn chip

Lên top