Công an TP.Hải Phòng công khai đường dây nóng phản ánh tham nhũng, tiêu cực

Số điện thoại đường dây nóng của Công an TP.Hải Phòng niêm yết tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại công an các đơn vị, địa phương. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Số điện thoại đường dây nóng của Công an TP.Hải Phòng niêm yết tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại công an các đơn vị, địa phương. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Số điện thoại đường dây nóng của Công an TP.Hải Phòng niêm yết tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại công an các đơn vị, địa phương. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top