Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?

Học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.