Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà trường bị nhắc nhở vì suất ăn chỉ có miếng cá nhỏ và rau

Bữa ăn trưa 4/10 của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2. Ảnh: T.C.
Bữa ăn trưa 4/10 của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2. Ảnh: T.C.