Con hiệu trưởng "tạm nghỉ", nhưng vẫn nhận lương

Lãnh đạo trường Ngô Mây thời gian qua có nhiều đơn tố cáo tiêu cực.
Lãnh đạo trường Ngô Mây thời gian qua có nhiều đơn tố cáo tiêu cực.
Lãnh đạo trường Ngô Mây thời gian qua có nhiều đơn tố cáo tiêu cực.
Lên top