Công ty phá sản cuối năm, 700 công nhân bị nợ lương

Công nhân phá sản, 700 công nhân bị nợ lương.
Công nhân phá sản, 700 công nhân bị nợ lương.
Công nhân phá sản, 700 công nhân bị nợ lương.
Lên top