Đường liên xã đầu tư trăm tỉ đồng nhưng dân không đi!

Con đường được đầu tư hơn 100 tỉ đồng bỏ hoang ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Con đường được đầu tư hơn 100 tỉ đồng bỏ hoang ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Con đường được đầu tư hơn 100 tỉ đồng bỏ hoang ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top