Hơn 30 năm "than trời" về trục đường liên xã hư hỏng trầm trọng

Trục đường liên xã trực thuộc xã Nhân Hưng luôn trong tình trạng bị tụ nước. Ảnh: HN.
Trục đường liên xã trực thuộc xã Nhân Hưng luôn trong tình trạng bị tụ nước. Ảnh: HN.
Trục đường liên xã trực thuộc xã Nhân Hưng luôn trong tình trạng bị tụ nước. Ảnh: HN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top