Quảng Nam: Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến 180 đơn vị máu

Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến  máu. Ảnh: Bích Tuyền
Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến máu. Ảnh: Bích Tuyền
Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến máu. Ảnh: Bích Tuyền
Lên top