Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Gỗ được lực lượng lực chức năng thu giữ tại khoảnh 5, tiểu khu 720, thuộc xã Phước Thành. Ảnh: Kiểm lâm
Gỗ được lực lượng lực chức năng thu giữ tại khoảnh 5, tiểu khu 720, thuộc xã Phước Thành. Ảnh: Kiểm lâm
Gỗ được lực lượng lực chức năng thu giữ tại khoảnh 5, tiểu khu 720, thuộc xã Phước Thành. Ảnh: Kiểm lâm
Lên top