Được làm căn cước công dân gắn chip online trên cả nước từ ngày 1.7.2021

Từ ngày 1.7.2021, người dân trên cả nước sẽ được đăng ký cấp, đổi, cấp lại CCCD online. Ảnh minh họa: LDO
Từ ngày 1.7.2021, người dân trên cả nước sẽ được đăng ký cấp, đổi, cấp lại CCCD online. Ảnh minh họa: LDO
Từ ngày 1.7.2021, người dân trên cả nước sẽ được đăng ký cấp, đổi, cấp lại CCCD online. Ảnh minh họa: LDO
Lên top