Làm căn cước công dân gắn chíp không phải điền tờ khai

Người dân đến làm căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân đến làm căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân đến làm căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top