Từ ngày 1.7, làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở đâu?

Lên top