Sẽ thu hồi CMND cũ khi đổi sang căn cước công dân từ ngày 1.7

Lên top