Đào tạo không căn cơ: Lỗ hổng lớn của Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam thiếu hẳn tính kế thừa để hướng đến OIympic Paris 2024 sau thất bại tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TTVN.
Thể thao Việt Nam thiếu hẳn tính kế thừa để hướng đến OIympic Paris 2024 sau thất bại tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TTVN.
Thể thao Việt Nam thiếu hẳn tính kế thừa để hướng đến OIympic Paris 2024 sau thất bại tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TTVN.
Lên top